Decyzje GIODO

Decyzje GIODO
Każda administrująca poufnymi danymi osoba powinna znać treść dotyczących ochrony danych osobowych ustaw, ze szczególnym uwzględnieniem ich najnowszych wersji i wprowadzanych przez nie zmian. Jeśli chodzi o zagadnienie takie jak ochrona danych osobowych ustawa z 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami jest najważniejszym, zawierającym podstawowe zalecenia dokumentem. Warto jednak pamiętać o tym, by na bieżąco śledzić decyzje GIODO, które znacznie ułatwiają interpretację aktów prawnych.
WWW
https://odoserwis.pl/p/237/decyzje-i-orzeczenia
Kategorie
Na cały tydzień